tr

9.Bölüm-Veri Sorumluları Sicili Nedir?

9.Bölüm-Veri Sorumluları Sicili Nedir?

Veri sorumluları sicili nedir? Her veri sorumlusu veri sorumluları siciline kayıt yaptırmak zorunda mıdır?

Kanunun 16. maddesi gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak “Veri Sorumluları Sicili” tutulur. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu nasıl yapılır?

Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

  • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
  • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Veri Sorumluları Siciline kimler kayıt olmalıdır?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir. Ayrıca Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen durumlarda veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sicile kayıt zorunluluğuna neden istisna getirilmekte ve bu konuda neden Kurul’a takdir hakkı tanınmaktadır?

Sicil’e kayıt olma konusundaki yükümlülük, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri bakımından bir şeffaflık sağlanması ve veri sorumlarının mevzuata uyumlu hareket etmeleri konusunda daha güvenli bir ortam oluşturulması amacını taşımaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyumluluk çalışmaları, veri güvenliği, süreç optimizasyonu, ekonomik fizibilite gibi birçok ayrı değerlendirmenin birlikte yapılmasını gerektiren, oldukça girift ve disiplinler arası bir çalışmadır. Bu nedenle, işlenen verinin niteliğine de bağlı olmak üzere milyonlarca veriyi elinde tutan bir holdingle, küçük bir aile işletmesinin sicile kayıt konusunda aynı yükümlüklere tabi tutulması rasyonel bir yaklaşım olmayacaktır. Diğer taraftan, kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel esaslar konusunda tamamen aynı kurallara tabi olmaya devam edeceklerdir.

Bu nedenle, Kanun tarafından, risk temelli bir yaklaşım benimsenerek, küçük ve büyük ölçekli veri sorumluları hakkında aynı yükümlülüklerin öngörülmemesi yerinde bir karar olacaktır.

ETİKETLER:
Whatsapp
Data Vekili
Data Vekili
Merhaba, Data Vekili'ne hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?