tr

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kanunun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6 ncı maddesinde
“kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmıştır.

KVKK tarafından yayınlanan rehbere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Whatsapp
Data Vekili
Data Vekili
Merhaba, Data Vekili'ne hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?