tr

Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde veriler kolayca
kaydedilebilmekte ve uzun yıllar boyunca saklanabilmektedir.
Bununla birlikte herhangi bir kişinin, yaşamındaki her
anının, özellikle geçmişte yaşadığı olumsuz olayların veya
zamanla değiştirdiği fikirlerinin çeşitli mecralarda sonsuza
kadar saklanması ve bunlara dileyen herkes tarafından
kolayca erişilmesi ilgililerin hayatını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu çerçevede, her türlü kişisel verinin
kayıt altına alındığı ve bir kere kayıt altına alındıktan sonra hızlı
ve geniş paylaşım nedeniyle ortadan kaldırılmasının oldukça
güç olduğu günümüz teknolojisinde, ilgili kişinin verilerinin
üçüncü kişiler tarafından takip edilememesi bireyin yaşamını
özgürce sürdürmesi adına önem arz etmektedir.
Bu anlamda bireyin kişisel verilerine, üçüncü kişiler
tarafından erişimin (kısmen) kısıtlanması sağlanarak; onurlu
yaşamının güvence altına alınması, toplumdan dışlanmasının
engellenmesi ve geçmişinden bağımsız bir şekilde yeni bir
başlangıç yapabilmesi adına kişisel verilerin korunması hakkının
bir görünümü olarak “Unutulma Hakkı” gündeme gelmektedir.
Yargı kararları, doktrin ve uluslararası kurumların görüşleri
doğrultusunda literatürde, unutulma hakkı “bireyin geçmişte
hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin
zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını
ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, unutulma hakkı, genel
olarak bireylerin kişisel verilerine erişimin engellenmesini
talep edebilmesi hakkını ifade etmektedir. Dolayısıyla
bireylerin itibarlarını kötü etkileyecek haber, yorum ve
içeriklere erişimi azaltma taleplerini yerine getirmek adına
unutulma hakkı uygun bir araç sağlamaktadır.

 

KVKK’nın ilgili yazısına ulaşmak için burayı tıklayın

Whatsapp
Data Vekili
Data Vekili
Merhaba, Data Vekili'ne hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?